icon

Phone :

+62 741 583183

Email :

lpm@uinjambi.ac.id

Data Dosen

Dosen
Dian Mustika, S.H.I, M.A
NIP : 198306222011012012
NIDN : 2022068301
Jambi/1983-06-22
dian.mustika@uinjambi.ac.id

Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam

S1: Ahwal al Syakhsiyyah Fak Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
S2: Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

Auditor Mutu Internal (AMI)

Hukum Keluarga Islam
Studi Hukum Islam
Hukum Islam di Indonesia

Hukum Keluarga Islam dan Adat